09-10-07

Petitie voor de milieuvriendelijke alternatieven.

 Verzameling van teksten die verband houden met het onderwerp alt. voertuigen.nieuwe filmvoorstelling: ‘Who killed the electric car?’ op donderdag 23 oktober 2008, 19u30 in de Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3 te Gent.

‘Who killed the electric car?’ is een Engelstalige documentaire (V.S. 2006) met Franse ondertiteling. Filmmaker Chris Paine sleepte met deze film tal van onderscheidingen in de wacht.
Joeri Van Mierlo, docent aan de vakgroep Elektrotechniek en Energietechniek van de Vrije Universiteit Brussel leidt de film in.
Na de voorstelling krijgt u een drankje aangeboden in het Sphinx-café. Op die manier kan u gezellig napraten en ideeën uitwisselen.

 

MEER INFO OVER DE FILM + INSCHRIJVEN

Toegang: 5 euro*. U betaalt ter plaatse.
Reserveer snel uw een plaatsje bij ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, 03 202 90 70, Eiermarkt 8, 2000 ANTWERPEN.

 

 


 Petitie ter ondersteuning van de ontwikkeling van batterij-elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen

Geef ook uw steun met de petitie te tekenen

AVERE, CITELEC, en EPE wensen een groot aantal ondertekenaars voor het volgende voorstel, dat zal voorgelegd worden aan het Europees Parlement, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Europese Ministerraad.

De beperkte olievoorraden en de hieraan verbonden politieke en economische effecten scheppen de nood om de afhankelijkheid van ingevoerde olie te verminderen en dus om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Naast deze politieke en economische aspecten zijn er bovendien dringende milieuredenen om onze vervoerssystemen te hervormen: globale opwarming, ozonvervuiling, zure regen, enz.

In de huidige context van internationale spanningen rond de energiebevoorrading enerzijds en van dreigende klimaatsveranderingen anderzijds is het dan ook essentieel dat de bevoegde Europese instellingen die technologiëen ondersteunen die de Europese afhankelijkheid op energetisch vlak en de impact van de menselijke activiteit op het milieu verminderen.

Elektrisch aangedreven voertuigen (batterij-elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen) maken hier duidelijk deel van uit.

AVERE, CITELEC en EPE verzoeken derhalve het Europees Parlement, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Europese Ministerraad om een grootschalig ontwikkelings- en demonstratieprogramma op te zetten voor elektrische en hybride voertuigen, teneinde hun respectieve en onmiddellijke voordelen op het gebied van energiebesparing en emissiereductie te belichten, en teneinde de traditionele beperkingen voor de toegang tot de markt waar deze voertuigen mee te kampen hebben op te heffen.

AVERE, CITELEC en EPE vragen bovendien dat dergelijke maatregelen zo snel mogelijk worden genomen, temeer daar de grote economische concurrenten van Europa, zoals Japan, de Verenigde Staten of China reeds op grote schaal in gelijkaardige programma's zijn betrokken.

 

 

Het batterij-elektrisch voertuig is een onmiddellijk beschikbare oplossing, en laat een energiebesparing en een emissiereductie toe tot ongeveer 50% ten opzichte van overeenkomstige voertuigen met verbrandingsmotor. Op de plaats van gebruik is het volledig emissievrij.
Uitgerust met Lithium of NaNiCl batterijen, kan dit voertuig een autonomie van 150 tot 250 km bereiken, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel van 20 tot 35%. Dit stemt overeen met de behoeften van de meeste pendelaars, tweede gezinswagens, alsmede voor de meeste lichte nutsvoertuigen.
Onder deze markt voorwaarden kan het batterij-elektrisch voertuig aangeboden worden tegen een prijs die weliswaar hoger is dan het traditionele voertuig, maar het lage verbruik laat toe deze meerkost op minder dan de helft van de levensduur van het voertuig terug te winnen en over de ganse levensduur een financieel voordeel te bekomen.

Het hybride elektrische voertuig is een onmiddellijk beschikbare oplossing, en laat een energiebesparing van 20 tot 30% toe ten opzichte van overeenkomstige voertuigen met verbrandingsmotor. Deze besparing neemt nog toe indien de batterijen worden opgeladen vanuit het net. Significante emissiereducties zullen hierbij worden verwezenlijkt.
Het hybride voertuig is uitgerust met NiMH of Lithium batterijen en/of supercondensatoren, en heeft een onbeperkte autonomie, tenzij in zuiver elektrische gebruiksmodus. Het richt zich op dezelfde markt als het voertuig met verbrandingsmotor, en kan dus, samen met het batterij-elektrisch voertuig, de ganse markt bereiken.
Onder deze marktvoorwaarden kan het hybride voertuig aangeboden worden tegen een prijs enigszins hoger dan het traditionele voertuig, maar het lage verbruik laat toe deze meerkost op minder dan de helft van de levensduur van het voertuig terug te winnen en over de ganse levensduur een financieel voordeel te bekomen.

Het elektrisch voertuig met brandstofcel is een oplossing op lange termijn en zal niet commercieel beschikbaar zijn dan over 15 tot 20 jaar. Het past in de continue technologische ontwikkeling van het elektrisch voertuig, waarbij de batterij geheel of gedeeltelijk vervangen wordt door een brandstofcel, al dan niet geassocieerd met een supercondensator.
Deze technologie is interessant door het gebruik van waterstof als energiedrager. De energetische en milieuvoordelen zullen evenwel geringer zijn dan voor het batterij-elektrisch voertuig, en waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de cijfers voor hybride voertuigen.
De associatie brandstofcel – batterij – supercondensator laat een autonomie toe tussen die van het batterij-elektrisch voertuig en het hybride voertuig; het brandstofcelvoertuig zal dus een mogelijke aanvulling vormen voor de batterij-elektrische en hybride voertuigen.
Onder deze marktvoorwaarden, zou het brandstofcelvoertuig kunnen worden aangeboden tegen een prijs vergelijkbaar met batterij-elektrische of hybride voertuigen. De meerkost zal sterk afhangen van de kostprijs van waterstof in een economie waar het rechtstreeks gebruik van elektrische energie (batterij-elektrische en hybride voertuigen) zal concurreren met het onrechtstreeks gebruik van elektrische of andere energievormen via een voorafgaandelijke omzetting naar waterstofgas.

Elektrisch aangedreven voertuigen (batterij-elektrisch, hybride en brandstofcel) kunnen gebruik maken van een veel groter aantal schone energiebronnen dan traditionele voertuigen. Dit zal leiden tot een milieuimpact bijna gelijk aan nul, en tot een nooit geziene vermindering van de energetische afhankelijkheid.

Klik op de link hieronder om te tekenen

http://www.cleanvehicle.com/sign.php

 

Deze petitie is een gemeenschappelijk initiatief van:

  • AVERE, Europese vereniging voor elektrische voertuigen (batterij, hybride, brandstofcel)
  • CITELEC, vereniging van Europese steden die belangstelling hebben voor elektrisch voertuigen
  • EPE, Europese vereniging voor vermogenelektronica De Fietsersbond België

In Mei 2004 organiseerde de Fietsersbond-België mobiliteitswedstrijden in Brugge, Sint-Niklaas, Brakel, Lint, Oudenaarde, Waregem, Dilbeek en Tervuren. Een automobilist, fietser, voetganger en/of gebruiker van het openbaar vervoer legden een parcours af langs dagelijkse locaties zoals een supermarkt, de bakker, de bibliotheek of het postkantoor. Of zij verplaatsten zich van punt A naar punt B.

De resultaten van deze wedstrijden waren verrassend. De Fietsersbond kon voorspellen dat de fiets veel kans had om het in snelheid te winnen van de auto en het openbaar vervoer, zeker in grote steden als Brugge en Sint-Niklaas. Maar dé verrassing was toch wel dat de fiets overal won, zelfs in de landelijke gebieden als Brakel en de voorstedelijke gebieden als Lint, Waregem, Oudenaarde, Dilbeek en Tervuren. Deze cijfers spreken voor zich: de fiets is meer dan ooit een snel en efficiënt vervoermiddel. Op de korte afstanden hét snelste vervoermiddel. Niet alleen in de dichtslibbende steden, maar nu ook in de voorsteden en zelfs op het platteland. De overheid dient dan ook meer geloof te hechten aan het nut, de efficiëntie en de economische voordelen van een hoger fietsgebruik!16-02-2005 Autoverzekering verplicht voor elektrische rolstoel

De verzekeringssector zegt dat elke gebruiker van een elektrische rolstoel een autoverzekering moet afsluiten. Minister van Economie Marc Verwilghen vindt dat ook, na het lezen van de wet. Daarin staat dat ,alle voertuigen met een autonome aandrijving'' een autoverzekering moeten hebben. Een rolstoel, een elektrische fiets, electro scooter, enz; is een voertuig met een autonome aandrijving.

 Verwilghen zal met de verzekerings- en gehandicaptensector gaan samenzitten om de situatie te onderzoeken.20:08 Gepost door webmaster in F. INFORMATIE | Permalink | Commentaren (1) | Tags: petitie tekenen, milieu helpen